Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Marknadskrönika 23 oktober 2019

  Winter is coming - bygg för våren

  Övervintra konjunkturnedgången i skogen med att jobba för långsiktigt bättre marknadsvillkor, skriver ATL:s skogsreporter Ulf Aronsson.

   Massavedspriserna viker nedåt.
  Massavedspriserna viker nedåt. FOTO: David Larsson

  Som skogsägare finns det två sätt att förhålla sig till marknadsmöjligheterna. Antingen att bara söka upp de bästa möjligheter som erbjuds, eller att aktivt jobba för bättre och nya möjligheter. Just nu har det första sättet motvind: Konjunkturen bromsar för papper, massapriset har vikt från tidigare rekordnivåer och ett överutbud av gran sänker priserna på timmer. Dålig tajming att planera in avverkningar, med andra ord.

  Underbetald massaved

  Men i väntan på nästa uppgång kan skogsägarna tillsammans jobba för att marknadsmöjligheterna ska vara bättre när det vänder. Det gäller till exempel priset på massaved. Att det finns utrymme för höjningar visar skogsbolagens vinster, men också en jämförelse mellan Sverige och Baltikum. Även i sval konjunktur ligger de baltiska priserna över de svenska, för att vid en konjunkturtopp kunna gå upp till det dubbla, och trots det har importen ökat den senaste tiden.

  Få köpare och en regional uppdelning gör att svenska skogsägare i princip får ta vad de får för massaveden. Men det innebär samtidigt att ett gallringsstopp har liten ekonomisk effekt för dem. En nyinvesterad cellulosaindustri måste däremot rulla ungefär lika fort oavsett konjunktur, vilket kanske kan påverka betalningsviljan om råvaruflödet stryps.

  Undermålig statistik

  Vad gäller timmer är det å andra sidan svårt att avgöra exakt hur stor betalningsviljan egentligen är. Ogenomträngliga prislistor gör det svårt att jämföra anbud och att Sverige, till skillnad från våra nordiska grannar, i princip helt saknar offentlig statistik över priser och volymer gör inte saken bättre. Men Biometrias pågående byte av datasystem ger nya möjligheter att få fram dataunderlag, och genom sin representation i deras styrelse har skogsägarföreningarna möjlighet att arbeta för en mer transparent marknad till nytta för medlemmarna.

  Outnyttjad resurs

  En tredje fråga som ligger i skogsägarnas intresse är att arbeta upp kanaler för nya sortiment och köpare. Lövandelen ökar i svenska skogar, och när det finns köpare som är villiga att betala dubbla massavedspriset för högkvalitativ björk är det ju märkligt att det inte ska gå att skaka fram några 10 000-tal kubikmeter ur det årliga flödet på 8 miljoner kubik.

  Detta är en analyserande text i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att slutsatserna är skribentens egna. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen