Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag

  Bra sågverksår gick skogsägarna förbi

  Uppåt för sågverk och nedåt för cellulosaindustrin. Så kan skogsboksluten för 2020 sammanfattas. Men den goda sågverkskonjunkturen syntes inte på timmerpriserna.

  Skogsföretagen klarade sig bättre än den allmänna konjunkturen under pandemiåret 2020, men var inte opåverkade. För Holmen, SCA, Södra, Stora Enso och Billerud Korsnäs sjönk omsättningen med 4, 6, 12, 15 respektive 29 procent jämfört med 2019. Och sett till olika produktområden knackade det märkbart i några av industrins cylindrar.

  Det gällde till exempel papperstillverkningen där SCA la ned tillverkningen av tryckpapper i Ortviken. För Holmen minskade rörelsemarginalen i pappersaffären till 1,5 procent medan Stora Enso gick 38 miljoner euro back. För SCA:s tillverkning av kraftliner samt Billerud Korsnäs och Nordic Papers tillverkning av kraft- och specialpapper gick det bättre, men även de minskade marginalerna jämfört med 2019.

  Trögt för massan

  Inte heller massan var någon guldgruva. Massatillverkaren Rottneros hade ett rörelseresultat på minus 42 miljoner kronor, för Stora Enso låg den operativa rörelsemarginalen på knappt 1 procent och SCA hade en rörelsemarginal på knappt 2 procent. Södra hade en helårsmarginal på 3 procent för massan, trots att rörelsemarginalen under sista kvartalet var minus 10 procent.

  För Södra som helhet blev rörelsemarginalen 4 procent och rörelseresultatet 819 miljoner kronor. I det ingick en uppvärdering av skogen med 420 miljoner kronor, en nästan dubbelt så stor ökning som de två föregående åren tillsammans, vilket gav en positiv effekt på 353 miljoner kronor.

  Bra marginal i skogen

  För Stora Enso och Holmen var det i stället förpackningar som höll uppe resultaten med rörelsemarginaler som ökade till runt 13 procent. Billerud Korsnäs gick åt andra hållet och minskade rörelsemarginalen för sina förpackningar till 3,8 procent. För Holmen var marginalen för vatten- och vindkraft också bra, och de hade liksom SCA höga marginaler i skogen. Men det omfattar i SCAs fall en uppvärdering av skogen med 76 procent och för Holmen med 1,8 miljarder kronor, motsvarande 4,5 procent.

  För sågade trävaror gick marginalerna upp, undantaget SCA som minskade rörelsemarginalen till 6,5 procent. Det var ändå mer än dubbelt så stor marginal som Setra, som trots en förbättring hamnade på låga 2,8 procent. För Bergs Timber hade sågverken, som numera enbart finns i Baltikum, en marginal på 10,3 procent. Men inklusive förädlingen föll det till 6,4 procent för Bergs som helhet. Bäst i klassen var, som vanligt, Vida med en rörelsemarginal på knappt 15 procent.

  Sänkta virkespriser

  En motigare marknad för cellulosaindustrin i kombination med sågverkens goda affärer har resulterat i den splittrade virkesmarknad som ATL rapporterat om tidigare, med hög efterfrågan på timmer och låg efterfrågan på massaved.

  Sett till helåret minskade trots det priserna för bägge sortimenten, ned 11 procent för massaveden och 7 procent för timret, enligt Skogsstyrelsens prisstatistik. Med andra ord var utbudet av timmer från skogsägarna tillräckligt stort för att möta sågverkens höga efterfrågan utan prishöjningar.

  Detta är en analyserande text i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att slutsatserna är skribentens egna. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen