Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Marknadskrönika 8 maj 2019

  Barkborrar gnager granmarknaden i gungning

  Påskvädret rivstartade årets barkborresäsong. 2,5 miljoner kubikmeter virke är redan angripet, i år kan det i värsta fall bli 12 miljoner kubikmeter till. Internationellt sett har vi ändå kommit lindrigt undan - hittills - och frågan är hur marknaden påverkas?

  I Centraleuropa uppskattas 110-120 miljoner kubikmeter skog ha skadats av stormar och barkborrar under 2017-2018. I Tyskland har 114 000 hektar, motsvarande 1 procent av landets skogsmark, påverkats och kostnaderna beräknas till cirka 27 miljarder kronor.

  Även skogar i Österrike, Slovakien och Schweiz har påverkats, men hårdast drabbat är Tjeckien. Fram till 2015 förstörde granbarkborrar där runt 1,5 miljoner kubikmeter gran per år. Återkommande torrperioder har gjort att angreppen successivt ökat och väntas i år bli 25 miljoner kubikmeter. Gran är dessutom Tjeckiens viktigaste skogsträd, som med 480 miljoner kubikmeter står för halva förrådet.

  Även i Tyskland är granen det viktigaste skogsträdet med en fjärdedel av skogsarealen. Här, liksom i de andra Centraleuropeiska länderna, är det framför allt gran som planterats på låg- och medelhög höjd som påverkas. Och upprepade problem efter torka och stormar har redan fått skogsägare i Bayern och Österrike att börja överge granen. En omställning till mer torktåliga silver- och douglasgranar är i full gång samtidigt som andelen löv och åldersspridningen ökas för att få mer robusta skogar.

  De stora avgångarna påverkar också marknaden, men det är fortfarande oklart exakt hur, både på kort och på lång sikt. Klart är att utbudet av grantimmer ökat. I Tjeckien har det inneburit att priset på stående timmer gått från cirka 55 euro under 2017 till 15 euro 2018.

  För sågade varor har det gett en prispress på granvaror av lägre kvalitet, och fortsatt ökade volymer kan komma att pressa priset på gran generellt. Men flera bedömare ATL pratat med tror mer på en tvådelad marknad, där gran av sämre kvaliteter säljs till låga priser på marknader som Kina och USA samtidigt som priserna till och med kan stiga på gran av bättre kvalitet.

  Hos sydsvenska sågverk finns också en oro att nuvarande fokus på gran ger minskade avverkningar av tall, vilket kan ge problem med långsiktiga kundleveranser. Och med till exempel de tjeckiska timmerpriserna finns anledning för svenska skogsägare att oroa sig för att billig import kan användas för att hålla timmerpriserna nere, på samma sätt som med massaved.

  För de som drabbats av angrepp av granbarkborre finns inte mycket annat att göra än att avverka. De som har avverkningar av tall i södra Sverige bör i stället se sig om efter bästa pris.

  Men vad händer sen, efter avverkning? Hur påverkas utbud och efterfrågan av fortsatta klimateffekter, och vad innebär det i sin tur för val av trädslag och skötsel?

  Några klara svar finns tyvärr inte. Och många av dem ligger långt fram i tiden, som de ofta gör när det gäller skogsskötsel. Men en ny storm eller barkborresommar kan ändå tvinga skogsägarna till snabba beslut.

  Skadar dubbelt så mycket som skogsbränder

  Trots förra årets omfattande skogsbränder skadade granbarkborren nästan dubbelt så mycket skog i Sverige 2018:

  Granbarkborren: 3-4 miljoner kubikmeter

  Skogsbränder: 2,1 miljoner kubikmeter

  Detta är en analyserande text i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att slutsatserna är skribentens egna. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Relaterade artiklar

  Till toppen