facebooktwittermail d

Stora rörelser på valutamarknaden dominerar prissättning

Kursrörelserna på valutamarknaden skymde de annars stora rörelserna på majs och rapsfrö, som steg med 6 till 7 procent i veckan. Marknadsreaktionen på månadsrapporten från det amerikanska jordbruksdepartementet var överlag positiv.