facebooktwittermail d

Rekyl i vetet men lägre efterfrågan sänker resten

Nedgången i konjunkturen har fått de första bankerna att kollapsa, vilket ökade prisnedgången på konjunkturrelaterade råvaror som olja och sojabönor. Vetemarknaden har rekylerat efter en uppmärksammad crop-condition rapport från Kansas och oron inför förlängningen av spannmålsavtalet för Ukraina. Hur kommer det här att fortsätta?