facebooktwittermail d

Bra köpläge för vete

Sänkta lager av vete i månadsrapporten från USDA och högre gödselpriser pekar ger stöd till vetemarknaden. Råoljepriset å andra sidan, som gått upp kraftigt, möts av ökat intresse att borra efter olja och dämpade köp av USA till sin strategiska petroleumreserv.