facebooktwittermail d

Minskad efterfrågan på ved kan vänta

Plötslig oro för sämre tider fick alla marknader att notera sjunkande priser samtidigt. Det gick nedåt från början av veckan och fyndköp i fredags. Det gällde såväl aktier som vete och gris och det mesta annat.

Detta är en analyserande text. Det innebär att slutsatserna är skribentens egna. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Marknadens aktörer fick allt kallare fötter förra veckan. Det började med att fyndköpare handlade upp den amerikanska aktiebörsen efter helgen på fyndköpsjakt. 

Sedan vände trenden återigen till kursnedgångar. Sent på fredagen kom fyndköparna återigen in. Fyndköp av det här slaget, även kallat ”buy the dip”, har oftast fungerat tidigare. Centralbankerna har alltid sänkt räntan eller köpt obligationer när risken för lågkonjunktur tyckts öka.

Den regeln gäller inte längre. I diagrammet nedan ser vi tydligt vad som legat bakom den enastående uppgången i börskurser och fastighetspriser sedan den globala finanskrisen: extremt låga räntor. Den senaste uppgången i räntorna ser inte ”tillfällig” ut, utan mer som en återgång till räntenivåer som var normala mellan år 1997 och 2008. I diagrammet nedan ser vi räntan på en svensk bostadsobligation med två års löptid.

 

Orsaken till att ”buy the dip” in fungerar längre är att inflationen inte visar några tecken på att närma sig målet. I måndags publicerades inflationsförväntningarna det kommande året hos amerikanska konsumenter:  plus 3,5 procent. I fredags publicerades inflationen i Eurozonen: 5,3 procent. Kärninflationen låg ännu högre, på +5,5 procent. I Sverige ligger inflationstakten på plus 9,3 procent enligt statistik från SCB, som publicerades i tisdags. Det är samma som förra månaden. När inflationen ligger 7,3 procent över inflationsmålet ska man inte inbilla sig att räntan kommer att sänkas snart, varken i USA, i EU eller i Sverige.

Lägre efterfrågan tynger grismarknaden

Förväntningar om lägre efterfrågan, jämte lägre foderpriser, fick priset på Lean Hogs i USA att falla med som mest 22 procent i veckan, innan marknaden rekylerade uppåt i fredags. Lean Hogs handlas i cent per pund och vi ser prisutvecklingen på decemberkontraktet på Chicago Mercantile Exchange, CME, nedan.

Även i Lean Hogs ser det ut som om fyndköpare kom in mot slutet av veckan. Det gör också att det ser ut som en rekyl, mot den huvudsakliga pristrenden.

Mjölk

Priset på skummjölkspulver-terminer på EEX fortsatte sjunka även i veckan, men som vi ser i diagrammet nedan, har marknaden kommit in i lugnare vatten.

Vete

Även decemberkontraktet på europeiskt kvarnvete sjönk hela veckan, till dess det blev fyndköp i fredags. Marknaden handlade upp decemberkontraktet till 242,75 euro per ton. Det är inte det välbevakade vädret i USA som ligger bakom.

Andelen av USA som är drabbat av allvarlig torka eller värre fortsatte att öka från11,7 till 12,8 procent av ytan. Andelen av USA som inte har någon torka alls, ökade emellertid också, från 48,9 til 49,6 procent. Halva USA är alltså inte ens torrare än normalt. Så har det varit sedan i mars månad.

Snarare är det märkligt hur alla marknader såväl de flesta råvaror, som aktiemarknader, rörde sig exakt likadant, med fyndköp på slutet.

Energi

Slutligen ska vi titta på energipriserna. Från Kontinentaleuropa rapporteras att lagren av naturgas inför vintern är fulla, vilket är relativt tidigt på året. Nu för tiden är det gas som prissätter elektriciteten nere i Europa. När vi noterar att priset på gas, det vill säga el, i Europa nådde toppen i augusti förra året, är det detsamma som att elpriset gjorde det.

I diagrammet nedan har jag indexerat priset på både gas och diesel, båda i euro, till 100 i november år 2017. Notera att gas- (el-) priset kommit ner till samma nivå som dieselpriset, som också backat från toppen för något år sedan.

Det låga elpriset betyder dels att elbilar är attraktiva(re), dels att solpaneler, vindkraftverk och värmepumpar är mindre attraktiva än förut, som investering. En vinter med rimlig, mer normal prisuppgång på el gör troligen också att efterfrågan på ved sjunker nästa år.

I veckan som kommer är det främst MARS-rapporten från EU-kommissionen som är av intresse och den får vi kanske gå igenom i nästa veckoanalys. Slutligen: jag har sett fyndköp så många gånger och i synnerhet när de kommer i slutet av en handelsdag eller en handelsvecka, är de oftast ett säljtillfälle.