facebooktwittermail d

Marknaden för HVO hotad

Högbo

Uppemot halva marknaden för förnybar HVO-diesel kan försvinna på grund av politiska beslut, hävdar branschföreträdare.