facebooktwittermail d

Marknad med pionjäranda

Svensk lammproduktion är en relativt ung marknad som fortfarande präglas av pionjäranda.

SVEDALA ATL
Produktionsteknik och köttkvalitet förbättras stadigt men ännu är det få som klarar sig på enbart fåruppfödning.

Lantmästarna Piamaria och Jörgen Rasmusson har 350 tackor på Eksholmens gård utanför Svedala. Gården, som tillhört Domänverket, är på 130 hektar inklusive arrenden, mitt i det skånska kulturlandskapet.

Det är mitt i lamning när ATL kommer på besök strax före påsk. Energin är hög i stallet där ett hundratal tackor och nyfödda lamm ryms.

Lammning arbetstopp


- Vi räknar med cirka 300 lamm under fyra veckor. Bara på en kväll kan det komma 30 lamm.

Det är en arbetstopp under lammningen samtidigt som vi vet att det är under den här perioden en stor del av hela årets ekonomi grundläggs, säger Piamaria Rasmusson. Lammning sker över hela året numera och sammanlagt hanterar gården 600-700 lamm, både kött- och pälslamm.

- Pälslammen slaktas på hösten och då är avräkningspriset lägre än på våren. Det kompenseras till viss del av skinnen. Det är en anledning till att pälslamm är så attraktiva i Sverige, säger Piamaria Rasmusson.

Skog och gårdsbutik


Eksholmens gård har budgeterat på en omsättning på 1,8 miljoner kronor 2011. Då ingår inte bara intäkter från lammproduktionen, utan även växtodling och skog, en gårdsbutik med försäljning av lammskinn- och kött samt en Bed & Breakfastverksamhet.

Paret tog över gården 1998 och efter ett par år som bulkproducent av spannmål och sockerbetor bestämde de sig för att pröva ett nytt spår. De startade med lammproduktionen i liten skala med 30 tackor.

Samtidigt började efterfrågan på inhemskt lammkött att öka och genom åren har besättningen på Eksholmen växt. 2010 låg årsproduktionen på 14 ton lammkött och 400 skinn.

- Det finns ingen tradition av att äta lamm i Sverige och kulturen kring uppfödning är relativt ny. Det gör att infrastrukturen till exempel i form av standardlösningar för hur stallen ska se ut ännu inte är helt utvecklad. Vi köpte till exempel foderborden från Holland, säger Jörgen Rasmusson.

Medvind just nu


Svensk lammproduktion har medvind just nu och Piamaria och Jörgen planerar att på sikt fortsätta skala upp produktionen, höja förädlingsgraden och därmed förbättra de ekonomiska förutsättningarna.

- Det känns som rätt tid att satsa, säger Jörgen som tidigare hade en tjänst utanför gården men sedan ett par månader ägnar all tid åt det egna
företaget. Mikael Gianuzzi