facebooktwittermail d

Markkarteringen slår rekord

Den markkarterade arealen har ökat rekordsnabbt under 2020. Jämfört med förra året har Hushållningssällskapet karterat 45 000 hektar mer än året innan.

Allt fler vill markkartera.
Allt fler vill markkartera. FOTO: HANS DAHLGREN

Det ökade intresset beror, enligt Hushållningssällskapet, delvis på krav från livsmedelsföretagen, men också på invägda miljö- och klimataspekter. Totalt har 120 000 hektar odlingsmark analyserats i Sverige i år, vilket kan jämföras med de 75 000 hektar som karterades förra året.

Men alldeles säkert drivs utvecklingen också på av ekonomiska aspekter, och en nyfikenhet på nya precisionsodlingstekniker. Här utgör en bra och uppdaterad markkarteringskarta ofta grunden för det fortsatta precisionsodlingsarbetet.

En annan aspekt, som också har betydelse enligt Hushållningssällskapet, är att den pågående klimatförändringen har möjliggjort odling av helt nya sorter, vilket i sin tur ställer krav på att man har god kunskap om jordens sammansättning för att optimera odlingen.

Även konkurrenten Soyl vittnar om ett ökat intresse, med en 50 procentig ökning hittills i år. Totalt beräknas företaget kartera 22 000 hektar under säsongen, vilket dels har att göra med det fina vädret, den tidiga skörden och att det har varit torrt på fälten, och inte minst det ökade intresset för den här typen av data.