facebooktwittermail d

Så kan markkartering öka ditt företags lönsamhet

Nu när priset på gödning har stigit så får markkartering ökad betydelse, då det är viktigt att lägga rätt mängd växtnäring på rätt plats, skriver ATL:s ekonomicoach Anna Törnfelt. 

Hej!

Jag har stått i valet och kvalet om jag ska markkartera mina åkrar. Ser inte direkt nytta med det, då jag inte har en omfattande växtodling. Odlar mest vall och försöker vara självförsörjande på foder till mina köttdjur. Förstår att det är ett krav för att söka vissa EU-ersättningar så undrar om du kan reda ut detta? Hälsningar Lennart

Hej Lennart,
I dessa tider när vi ser hur mycket priset för gödning har stigit så vill man inte använda gödsel på fel sätt. Det är viktigt att lägga rätt mängd av växtnäring på rätt plats. Stora skillnader kan finnas på samma skifte och även variation av jordarter så om du inte markkarterar kan du inte veta hur statusen är på din mark. Därför vill jag visa att man har nytta av markkartering oavsett om det är ett krav från exempelvis EU, för att söka EU-ersättningarna, eller från Arlafoods som många mjölkbönder fått erfara, så är det en god nytta för ditt eget företags lönsamhet.

Inför kommande CAP programperiod 2023-2027 så är det 1-åriga miljö- och klimatersättningar som i praktiken kommer att ersätta förgröningsstödet och då 1-åriga ersättningen för precisionsjordbruk – planering, som nu föreslås i den Strategiska planen för 2023-2027. Denna ersättning ska bidra till att anpassa gödslingen till grödans behov för att undvika att det blir outnyttjad växtnäring i marken som då riskerar att utlakas. Man vill även minska risken att växtskyddsmedel ska spridas i vattenmiljön genom de dräneringsbrunnar som finns, därför ska du ha en bevuxen zon runt dräneringsbrunnar.

För att söka stöd för precisionsjordbruk är det inte bara ett krav att ha markkartering utan du ska även ha en växtodlingsplan som inkluderar gödslingsplanering för varje år och för alla skiften på företaget, göra en växtnäringsbalans minst vart tredje år, analysera växtnäringsinnehållet i flytgödseln, ha bevuxen zon på två meter runt dräneringsbrunnar som ligger inne på ett skifte. Du kan inte söka ersättningen för trädesareal eller mark med permanenta grödor. Den ersättning som preliminärt kan bli för 2023 är 25 euro per hektar.

Nyttja markkarteringen i olika webblösningar. De program som många använder, som Dataväxt, kan enkelt ta emot filen från markkarteringen till växtodlingsplanen. Använder du Hushållningssällskapets tjänst att utföra markkartering, så finns filen i webverktyget markkartering.se. Där har du alla dina markkarteringar utförda med GPS samlade på ett och samma ställe. Du kan enkelt skapa styrfiler för kväve, kalk, fosfor, kalium och utsäde utifrån analysvärden och satellitbilder. Behöver du mer råd runt hur du ska använda markkarteringen kan du alltid ta en växtodlingsrådgivare till hjälp.

Hoppas jag har förklarat lite hur det fungerar, men fortfarande är beslut om kommande EU-ersättningar fortfarande preliminära. Det är dock nyttan med optimeringen av gödslingen som du tjänar mest på och den är mer för en långsiktig balans av växtnäring som ger lönsamhet i ditt företag.

Anna Törnfelt

Företags- och ekonomirådgivare vid Hushållningssällskapet

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer:

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten