facebooktwittermail d

Blev Från Sverige det som brädade eko?

Försäljningen av ekologiskt fortsätter nedåt. Var det Från Sverige-märkningen som blev startskottet på nedgången?