facebooktwittermail d

Markägarna vann i överdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen går på samma linje som föregående instans: Markägarna har rätt till ersättning för nekat avverkningstillstånd i fjällnära skog.