facebooktwittermail d

Markägare vittnar om raserade stenmurar efter fiberdragning

Stora Torsjö

I Stora Torsjö utanför Hässleholm kräver flera markägare ersättning för markskador vid den pågående fiberutbyggnaden som Open Infra har hand om. 

– Man har raserat stenmurar, skapat farliga hål i vägbanan och grävt upp åkermark utan tillåtelse, säger fårbonden Staffan Wiklund, en av de drabbade markägarna.