facebooktwittermail d

Markägare vill skjuta mer älg

I förhållande till fodret är älgstammen för stor, menar markägarna som vill öka älgavskjutningen i Norrbotten.

Stora skador på skogen upprör. SCA, Sveaskog, kyrkan, Statens fastighetsverk och allmänningsskogarna har samtalat med LRF som representerar de privata skogsägarna i frågan.
Tillsammans vill markägargruppen i Norrbotten minska älgstammen drastiskt i östra och norra Norrbotten, uppger Piteå-Tidningen.

Skadorna uppges vara värst i Kirunaområdet, Pajala, Haparanda, Överkalix och Råneå med 8-16 procents skador på tallbestånden de senaste åren.

Lars Jonsson, skogsskötselchef på SCA i Norrbotten och ordförande i skogsbrukets jaktgrupp säger till PT att man i Överkalix och Gällivare vill se att man går upp 50 procent i tilldelning.

I Pite älvdal vill markägarna se små förändringar och i kusten söder om Luleå är små ökningar föreslagna.

Markägarna och jaktvårdskretsarna för dialog om förslag på höstens älgavskjutning och kommer man inte överens skickas flera förslag till länsstyrelsen i Norrbotten.
Viltförvaltningsdelegationen beslutar om tilldelning under maj månad.ATL.nu