facebooktwittermail d

Markägare vill ha nätverk mot viltskador

Bengt Nyström från Karlstad tycker att det behövs en motvikt till jägarnas intresse av en allt större älgstam. Därför verkar han för att starta ett nätverk mot viltskador i Värmland.

Han och familjen äger 370 hektar mark i Värmland, det mesta utgörs av tallskog, och han ser en ökad avskjutning som det snabbaste sättet att minska viltskadorna på markerna, skriver Nya Wermlands Tidningen.
Än har Bengt Nyström inte lyckats locka så många medlemmar till nätverket, men tror på ökat intresse med vårens ankomst.

Han har dock en del trick för att förhindra att älgarna äter av plantorna.
- Jag har en vän som är frisör och som förser mig med hår. Jag stoppar håret i nätstrumpor och hänger de i skogen. En annan sak man kan göra är att hänga upp cd-skivor i träden. De fungerar som speglar och skrämmer också bort älgarna, säger han till NWT.

Samtidigt tror Peter Lohmander professor i skogsekonomi vid SLU på en halvering av antalet älgar i Värmland vore ekonomiskt det bästa. För Värmlands del innebär det att älgstammen minskas med runt 10 000 djur, uppger NWT.

Peter Lohmander har jämfört älgstammens värde i form av jakt och rekreation kontra de kostnaderna för viltolyckor i trafiken samt skador på skogen.

- Ur jaktsynpunkt blir älgarna allt mindre värda ju fler de är. Man kan jämföra det med en familj med bil. Den första bilen är oerhört värdefull, men den tredje eller fjärde bilen kanske inte spelar så stor roll, säger Peter Lohmander till NWT.

Enligt honom har Sverige en stor älgstam och en minskning skulle inte hota älgarnas överlevnad. ATL.nu