facebooktwittermail

Markägare överklagar stoppade avverkningar

Domstolen gav Skydda Skogen rätt att överklaga ett antal avverkningsanmälningar i Jämtland. Nu överklagar markägaren AB Äggfors domstolens beslut:

– Det här är alldeles för betydelsefullt för skogsbruket som helhet, säger juristen Magnus Norberg.

”Vi kommer överklaga, vi måste veta hur hanteringen av avverkningar ska gå till framöver”, säger Magnus Norberg.
”Vi kommer överklaga, vi måste veta hur hanteringen av avverkningar ska gå till framöver”, säger Magnus Norberg. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Mark- och miljödomstolen i Östersund återförvisade nyligen ett antal avverkningsanmälningar i Jämtland till Skogsstyrelsen för fortsatt handläggning.