facebooktwittermail

Markägare om lavskrikedomen: "En lättnad"

Skogsbrukaren Per-Olof Löfgren i Arbrå i Hälsingland är lättad över mark- och miljödomstolens dom som går på skogsbrukarnas linje.

Skogsbrukarna Lars Göran Mårtensson och Per-Olof Löfgren.
Skogsbrukarna Lars Göran Mårtensson och Per-Olof Löfgren. FOTO: ANNA ALVERHAG

I dag kom mark- och miljödomstolens domar i målen om lavskrikan, som handlar om fem markägare i Hälsingland som överklagat Skogsstyrelsens beslut om att inte få avverka. Mark- och miljödomstolen i Östersund undanröjer i sina domar Skogsstyrelsens beslut från den 30 juni 2016.

– Det är ett steg framåt, de kan inte konfiskera skog gratis utan att ersätta markägare, säger Per-Olof Löfgren när ATL når honom på telefon på fredagsförmiddagen.

PREMIUM: Nu är massaveden het igen

Känner sig lättad

Han har då bara hunnit att snabbt ögna igenom domen, och hans juridiska ombud har inte heller hunnit sätta sig in i domskälet.

Men han känner sig ändå lättad över att mark- och miljödomstolen undanröjt Skogsstyrelsens beslut.

– Det är en lättnad för domen säger att antingen så måste de ge områdesskydd eller annan ersättning eller så får de ge dispens för att avverka, säger Per-Olof Löfgren.

Fallen har blivit uppmärksammade genom att skogsbrukare fått helt nej att avverka på grund av att det skulle hota lavskrikans bevarandestatus i Arbrå i södra Hälsingland.

Hela Skogssverige har följt ärendena eftersom det i förlängningen kan handla om flera hundra hektar skogsmark som påverkas och att Skogsstyrelsen inte ansåg att de hade rätt till någon ersättning, eftersom marken inte får något formellt skydd.

PREMIUM: Så ska Östrand bli största massabruket i världen

På 11 hektar

Skogsbrukaren Per-Olof Löfgren lämnade in en avverkningsanmälan på 11 hektar men fick nej till att avverka från Skogsstyrelsen. För honom handlar det ett stort ekonomiskt avbräck, den aktuella avverkningen skulle ge runt en miljon kronor.

Dagen före förhandlingarna i mark- och miljödomstolen i Östersund i juni i år ändrade sig dock Skogsstyrelsen när det gäller hans och ytterligare en av de fem skogsbrukarnas ärende.

Vid en närmare granskning konstaterades att det finns tillräckligt med skog i kvar i dessa områden efter en avverkning för att lavskrikan ska kunna finnas kvar. Alla fem ärenden har dock legat kvar hos mark- och miljödomstolen för beslut.

LÄS OCKSÅ: Frivillig hänsyn ska klara bombmurklan

LÄS OCKSÅ: Stabilt skördarbygge på traktor