facebooktwittermail d

Markägare och arrendator samarbetar för att minska viltskadorna

Tystberga

Sörmland är hårdast drabbat i hela Sverige av betesskador orsakade av dovhjort. Lantbrukaren Stefan Ranch vittnar om ett årligt skördebortfall på uppemot 20 procent på höstgrödorna. 

– Nu hoppas jag att det vänder eftersom markägaren krävt att stammen ska reduceras, säger han.