facebooktwittermail d

Markägare kan gå miste om lönsamma solparker

Markägare som skrivit lukrativa arrenden om solparker kan gå miste om affären. Det kan bli konsekvensen av ett par vägledande domar.