facebooktwittermail

Markägare får rätt mot staten

Staten åläggs att betala ersättning för markintrång till en privat markägare på Ön i Umeå, har Miljödomstolen beslutat.

Det var när länsstyrelsen beslutade om naturreservatet Ängsbacka på Ön som 16 hektar togs av en privatperson, utan att staten betalade ersättning.

Markägaren stämde staten och Miljödomstolen menar nu att länsstyrelsen gjorde fel, uppger Sveriges Radio Västerbotten.

Markägaren hade begärt 1,6 miljoner kronor, men ersätts med 394 000 kronor plus ränta för markintrång. Båda parterna får stå för sina rättegångskostnader. ATL.nu