facebooktwittermail d

Marita Wolf efterträder Palle Borgström

Marita Wolf ny ordförande i LRF Mjölkdelegation.

Marita Wolf ny ordförande i LRF Mjölkdelegation.
Marita Wolf ny ordförande i LRF Mjölkdelegation. FOTO: JOHANNA NORIN

Marita Wolf från Kinda i Östergötland har utsetts till ny ordförande i LRF Mjölkdelegation. Hon har 35 års erfarenhet som mjölkbonde.

– Vår viktigaste uppgift blir att öka konkurrenskraften och skapa långsiktig lönsamhet för svensk mjölkproduktion, säger Marita Wolf i ett pressmeddelande.

Marita Wolf, som driver mjölkgården Hägerstad Löneboställe i Rimforsa tillsammans med sin make och tre av barnen, har varit vice ordförande i LRF Mjölkdelegationen sedan bildandet 2013.

Är även ordförande i Växa Sverige

Hon var tidigare styrelseledamot i Svensk Mjölk i tio år och är ordförande i Växa Sverige, landets största husdjursförening med cirka 235 000 mjölkkor.

Nu efterträder hon Palle Borgström som i maj lämnade LRF Mjölkdelegation för uppdraget som ny förbundsordförande i LRF. Samtidigt som en enhällig Mjölkdelegation utsåg Marita Wolf till ny ordförande valdes Lennart Nilsson, lantbrukare i Halland och medlem i LRFs förbundsstyrelse, till ny vice ordförande.