facebooktwittermail

Märgborren hotar tallen

Växande tallskog har farit illa i delar av Västerbottens kustland i vinter. Stora snömängder och sträng kyla har orsakat snöbrott och nu hotar märgborren.

Där bestånden drabbats som värst av vintern har upp till 50 procent av tallarna brutits av. Även grova timmertallar har knäckts av snön, något som är ovanligt, uppger SVT Västerbottensnytt.

Värst drabbat är Bureå, Burträsk, Nysätra och Lövånger.
Nu hotar insekten märgborren och Norra Skogsägarna har i drabbade områdena ställt om avverkningar för att städa bort skadade tallar ur skogar.

Skadas mer än fem procent av träden i ett bestånd av snöbrott säger lagen att de måste tas ur skogen senast 15 juli för att minska skadorna av märgborrens angrepp.
Märgborren förökar sig i de avbrutna tallarnas bark och angriper årsskotten i tallkronorna.

- Skogsägaren blir dubbelt drabbad. Inte nog med att växande skog blivit förstörd av snöbrott, får märgborren härja kommer den kvarvarande skogen att drabbas av minskad tillväxt, säger Kenneth Söderström inspektor för Norra Skogsägarna i Burträsk till Västerbottensnytt.ATL.nu