facebooktwittermail d

”Människor som arbetar och gör rätt för sig ska nu utvisas”

Helt plötsligt står många lantbruksföretag utan möjlighet att anställa den arbetskraft de behöver, på grund av regeringens politik, framför Jonny Cato (C) och Daniel Bäckström (C).

Migrationsverket skylt.
Den 1 november 2023 höjdes lönegolvet för arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU. FOTO: JANERIK HENRIKSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Den 1 november 2023 höjdes lönegolvet för arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU från 13 000 till 80 procent av medianlönen, det vill säga till 27 360 kronor.

Lönekravet har fått massiv kritik, inte minst från företagare inom lantbruk och skogsbruk som nu förlorar viktig arbetskraft. Det finns helt enkel inte personer med rätt kompetens för dessa jobb i Sverige. I så fall hade företagen anställt arbetslösa i Sverige i stället. Det skulle vara både enklare och gå snabbare.

Vad är det regeringen inte förstår?

Det nya lönekravet kommer innebära att många arbetskraftsinvandrare inte längre kan komma till Sverige, men också att personer som arbetat här och har tillfälligt uppehållstillstånd kommer att utvisas. Det är människor som arbetar, betalar skatt och gör rätt för sig. Sammantaget rör det sig om upp till 15 000 personer kan som komma att utvisas.

Samtidigt kan inte regeringen presentera några alternativ. Vad ska trädgårdsföretagaren med thailändsk arbetskraft göra nu med sina odlingar? Hur ska mjölkföretagaren med ukrainsk personal hitta någon som vill mjölka på obekväma arbetstider? Företagen har ju redan försökt och inte lyckats och därför valt att anställa arbetskraftsinvandrare som har rätt kompetens för jobbet.

Tidöpartierna har försökt försvara det massiva tappet av kompetens med att det handlar om jobb där det inte krävs några kvalifikationer. Det stämmer inte. Jobben kräver inte sällan kunskaper inom djurhållning, automatiserad utfodring och kunna hantera avancerade maskiner. Arbetsgivarna har gång på gång lyft problemet med att arbetslösa i Sverige inte har dessa kunskaper. Det minsta man kan begära är att regeringen presenterar hur arbetslösa i Sverige ska bli kvalificerade och motiverade att ta dessa jobb nu när de, från en dag till en annan, stryper arbetskraftsinvandringen. Men regeringen har inga svar. De bara upprepar mantrat att arbetslösa ska ta jobben. Hur vet ingen.

I stället står företagen helt plötsligt utan möjlighet att anställa den arbetskraft de behöver. Och nej, det går inte att höja lönen. För att nå upp till det nya lönekravet kan löner behöva höjas med uppemot 20 procent i de gröna näringarna. Vi pratar dessutom om en sektor där marginalerna redan är små.

Centerpartiet vill i stället behålla dagens regelverk där arbetskraftsinvandringen utgår från företagens behov och bygger på att lönen ska vara reglerad enligt kollektivavtal. Fusk och missbruk ska stävjas på alla sätt, men med lösningar som faktiskt fungerar. Fokus ska vara på att attrahera den arbetskraft vi är i behov av för att klara kompetensförsörjningen och i förlängningen den svenska livsmedelsproduktionen.