facebooktwittermail d

Människoljud och hundskall skrämmer flest vildsvin

Just nu undersöker forskare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) om man kan använda skrämselljud, som hundskall, för att skrämma bort vildsvin från åkrarna och på så sätt minska skador i jordbruksmark.