facebooktwittermail d

Mångfalden minskar i lantbruket

Medan mångfalden i Sveriges näringsliv ökar i stort är det klent bevänt med utlandsfödda och kvinnliga chefer bland de företag som fått stöd från landsbygdsprogrammet.

- Vi vet i dagsläget inte vad det beror på. Men det är naturligtvis något vi måste gå vidare med, säger Johanna Nilsson i Team Företagande på Jordbruksverket i en kommentar.

Kvinnor och personer med utländsk bakgrund anses vara särskilt viktiga för landsbygdsprogrammet. I en ny rapport om företagande på landsbygden ifrågasätts om programmets fulla potential för att främja mångfald har tagits tillvara.

Har gått bakåt


Mest uppseendeväckande är att mångfalden har gått tillbaka sedan förra mätningen, när den i stället borde ha ökat.

Allt mer av företagsstöden går till företag inom andra områden än jord- och skogsbruk samt livsmedelsförädling.

- Detta borde medföra att mångfalden ökar eftersom det är branscher som har relativt sett fler företagsledare som är kvinnor och utlandsfödda, säger Johanna Nilsson. ATL.nu