facebooktwittermail

Forskare: Mer tall ger färre viltskador

Älgen hamnar ofta i fokus när det gäller viltskador på skog. Men ny forskning från SLU visar att mängden tall är en av de viktigaste faktorerna för andelen viltskadade tallar.

Tioårig tallplantering med hårt betestryck.
Tioårig tallplantering med hårt betestryck. FOTO: MARI NÄLSÉN

Forskare vid SLU har undersökt om täthet av hjortdjur, tillgång på tallfoder och snödjup kan förutspå omfattningen av viltskador på skog. Och resultaten visar att mängden tall och mängden andra hjortdjur måste tas med i beräkningen tillsammans med antalet älgar om skadorna på tall ska kunna minskas på ett effektivt sätt.