facebooktwittermail d

Många vinner på trähusbyggande

Stora samhällsförändringar tar tid, men i en kombination av attitydförändringar och teknisk utveckling är tiden plötsligt mogen för ett språng.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Kanske är vi där vad gäller husbyggande i stor skala i trä. Det kan bli en sanning att 1800-talet var stålets tid, 1900-talet var betongens och detta århundrade kommer att bli träets sekel vad gäller husbyggande.

Det har börjat ganska svagt. Trots att vi är ett stycke in på 2000-talet byggs endast en tiondel av våra bostäder i trä. Men det finns gott hopp. Forskare vid Linköpings universitet ser potentialen att hälften av flerfamiljshusen byggs i trä 2025. Då måste flera saker samverka och ske med rörelse på flera fronter samtidigt.

Och rörelse finns. Näringsdepartementet meddelar att man tänker ge föreningen Trästad Sverige 6 miljoner kronor för att öka kunskapen om träbyggande och sprida innovationer. Det pågår också en byggregelutredning som ska modernisera regelverket som omgärdar byggandet. Den har också fått direktiv att utreda hur man kan styra mot minskad klimatpåverkan i byggprocessen och val av byggmaterial.

Även industrin ser potentialen. Derome satsar stort på en fabrik i Halland på en fabrik för produktion av lägenheter till flervåningshus i trä. Flera andra aktörer gör samma sak. Holmen planerar för en ny fabrik för tillverkning av korslimmat trä. Allt detta ger fina landsbygdsjobb. Det är en extra bonus att husbyggen i storstäderna gynnar tillverkningen av färdiga lägenheter och byggelement i fabriker på mindre orter där skogen finns.

Trähusbyggandet kan bli en av de mer lättköpta segrarna i klimatarbetet. Till skillnad från många andra åtgärder som behövs för att minska våra kolidioxidutsläpp retar det inte en lättrörlig väljarkår. Tänk bara på det väsen som uppstår kring flygskatter och höjda koldioxidavgifter.

Trähus är politiskt ofarligt och det förklarar bostadsminister Peter Erikssons intresse för frågan. Mest missnöjd är antagligen betongindustrin men det finns gott om plats även för den tekniken.

Risken finns att det när konjunkturen vänder nedåt uppstår en företagsslakt som den som drabbade småhusindustrin i slutet av 1900-talet. Det kan bli så, men om lägenhetsbyggandet i trä verkligen tar fart är marknaden mycket större och mindre konjunkturkänslig.

Fortfarande finns dock risker i tillväxtfasen. För att företagen ska våga investera behövs pålitliga prognoser över byggplaner i riket och ett stabilt regelverk. Det får inte hänga upp sig någonstans på vägen.