facebooktwittermail

Tvingas forsla bort påkörda djur varje vecka

Ystad

Att forsla bort påkört vilt är vardag på Bergsjöholms gods. Markägare Fredrik Ahlström vill att Trafikverket ersätter borttagna viltstängsel för att förhindra allvarliga olyckor.

Ett år plockades ett trettiotal vildsvin bort utmed vägsträckan, men påkörda hjortar står för den största andelen, berättar Fredrik Ahlström.
Ett år plockades ett trettiotal vildsvin bort utmed vägsträckan, men påkörda hjortar står för den största andelen, berättar Fredrik Ahlström. FOTO: JONATAN JACOBSON

Några kilometer utanför Ystad ligger Bergsjöholms gods, som bland annat bedriver växtodling och hästavel. Rakt genom godsets mark går tungt trafikerade E65 som förbinder Ystad med Malmö.


Lantbruk