facebooktwittermail

Många vill vara med på ny skogsmaskinsmässa

Med två år kvar till mässan är redan 70 procent av monterytan bokad till nya Swedish Forestry Expo 2021. Frågan är hur det påverkar de etablerade skogsmässorna?

Breda mässor för alla eller mer nischad för olika målgrupper? Nya Swedish Forestry Expo satsar på det senare.
Breda mässor för alla eller mer nischad för olika målgrupper? Nya Swedish Forestry Expo satsar på det senare. FOTO: ULF ARONSSON

Bara fem månader efter lanseringen och med två år kvar till genomförandet är redan cirka 70 utställare och 70 procent av monterytan inbokad till Swedish Forestry Expo 2021. Till skillnad från de etablerade skogsmässorna, som Skogselmia och Skogsnolia, fokuserar Swedish Forestry Expo enbart på produkter för det storskaliga skogsbruket. Några vedklyvar, ATV:er eller griplastarvagnar för självverksamma skogsägare lär det inte bli.