facebooktwittermail d

Många vill vara med på ny skogsmaskinsmässa

Med två år kvar till mässan är redan 70 procent av monterytan bokad till nya Swedish Forestry Expo 2021. Frågan är hur det påverkar de etablerade skogsmässorna?