facebooktwittermail d

Många vill slippa lagkrav

Hittills har Jordbruksverket fått in 46 dispensansökningar. Fyra har beviljats dispens

Tjurar och stutar över sex månader får inte hållas uppbundna efter 1 augusti 2017.
Tjurar och stutar över sex månader får inte hållas uppbundna efter 1 augusti 2017.

Kravet på lösdrift för tjurar och stutar infördes i djurskyddsföreskrifterna redan 2007 men med en övergångstid på 10 år. Sedan den 1 augusti i år är det skarpt läge.

Men trots att förbudet formellt sett redan trätt i kraft och trots att det krävs särskilda skäl för att få dispens trillar det fortfarande in dispensansökningar hos Jordbruksverket.

- Att någon snart tänker sluta eller att det inte är lönsamt att göra en investering för att man har för få djur räcker inte. Allt detta beaktades när föreskriften beslutades för tio år sedan, säger Annika Hultgren, djurskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Av de djurägare som fått avslag på sin dispensansökan har tolv överklagat beslutet till nästa instans, förvaltningsrätten. Hittills har förvaltningsrätten avgjort tre ärenden. I samtliga fall står Jordbruksverkets beslut fast.

PREMIUM. Nu är det slut på bunden stut

PREMIUM. Höjt pris får fler att bygga

PREMIUM. Nya regler för gröna näringar