facebooktwittermail d

Många vill bli gröna oljeshejker

Intresset för biometanol är enormt. Flera företag står i startgroparna och Sverige kan bli först i världen med kommersiella biometanolfabriker.

- Jag är övertygad om att det står många förgasningsanläggningar i vård del av världen framöver och att vi får många gröna oljeshejker, säger miljökämpen Björn Gillberg till Dagens Industri.

Han är själv vd för Värmlandsmetanol och hoppas få miljötillstånd och tillräcklig finansiering för att sätta igång en egen fabrik. Men han är inte ensam.

Inte bara massa
Börsnoterade Rottneros har ansökt om EU-bidrag för att bygga en metanolfabrik vid bruket utanför Sunne - en investering i storleksordningen två miljarder kronor.

Domsjö Fabriker har kommit något längre och har beviljats ett statligt bidrag på 500 miljoner kronor för sitt biobränsleprojekt. Slutgiltigt beslut om investering väntas om ett år, med beräknad produktionsstart vid årsskiftet 2014-2015, skriver Dagens Industri.

- Jag applåderar att skogsindustrin äntligen har fattat att man kan göra annat än massa, säger Björn Gillberg. ATL.nu