facebooktwittermail

Många vill avverka fjällnära skog

Avverkningsansökningarna för fjällnära skog fortsätter att strömma in, och hittills i år finns ansökningar för nästan sex gånger så stor areal som i fjol.

Avverkningsansökningarna i fjällnära skog fortsätter att strömma in till Skogsstyrelsen. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Sedan det blev klart att markägaren har rätt till ersättning vid avslag på avverkningsansökningar i fjällnära skog har ansökningarna kommit i en strid ström till Skogsstyrelsen.

Under maj i år inkom ansökningar för drygt tre gånger så stor areal som under samma månad i fjol. Från årets början till och med maj finns ansökningar om avverkning av 4 550 hektar fjällnära skog, nästan sex gånger så stor areal som som under samma period i fjol.

Avverkningsanmälningar i normal skog ökade samtidigt under perioden januari–maj i år med 1 procent jämfört med i fjol.