facebooktwittermail

”Många väljer att satsa vid generationsväxlingar”

Varför satsar du på mjölkproduktion? ATL ställde frågan till lantbrukare på tre gårdar i Västerbotten.

Leni och Frank Willinger, 38 år och 39 år, Rödåsel: