facebooktwittermail d

Många vägar till lönsamhet i skogen

Det finns pengar att tjäna på att inte bara tänka på vad som växer i skogen utan också på hur virket ska transporteras ut. Det menar ATL:s skogsexpert.

Jag hörde av en inspektor från en skogsägarförening att poster som går att avverka vid blöt väderlek samt vid tjällossning kan premieras extra. Vad kan jag som skogsägare göra för att säkerställa dessa förutsättningar?

Gunilla, Skogsägare i Nordanstig 

Hej Gunilla,

Dagligen har jag kontakt med virkesköpare och inspektorer som vittnar om just att det finns en stor efterfrågan på sådan avverkningsposter som går att köra under den blöta perioden på hösten samt under tjällossningen. Vi har även sett att prisbilden på dessa poster utmärker sig och att tilläggen kan vara betydligt högre.

En avdelning som kan avverkas under dessa perioder kännetecknas ofta av att det är bergbundet, väldränerat, en grusig jordmån och en viss lutning. Vattnet rinner bort och marken förblir då relativ torr. För att måla upp en bild på hur skogen kan se ut så tänk dig en klassisk tallskog med kanske en del berg i dagen.

Dessa förutsättningar är inget som vi skogsägaren direkt kan skapa utan det beror helt och hållet på hur skogsfastigheten är beskaffad. Vilket är bra att undersöka om du exempelvis vill investera i skog. Att eftersträva en blandning i markförutsättningar, ger ofta stora möjligheter att utveckla fastigheten. För nästa gång är det lövskogen på den bördiga marken med sämre bärighet som det kan vara läge att sälja.

Det finns även en rad åtgärder som du kan arbeta med aktivt för att få bättre åtkomst till ditt virke. En mycket viktig åtgärd och investering är skogsbilvägarna. Se till att sköta underhållet på dem. Grusa, förstärk svaga partier, rensa diken och underhåll vägtrummor. Glöm inte heller bort att vändplanen också behöver underhåll för att klara tunga och långa transporter. Många skogsbilvägar har ett eftersatt underhåll vilket resulterar i att det bara går att köra på de under torra perioder och under vintern när de frusit till. Att jobba med plogning och ibland även packning av snö och skapa en vägbana bidrar till bra och hållfasta vägar, men kräver dock längre perioder med kyla och snö. Vilket vi inte alltid kan förutsätta, både nu och i framtiden.

Att bygga och förstärka basvägar i skogen är också något du bör tänka på. Kanske är det en väg som kommer användas vid fler avverkningar. Då kan det mycket väl vara på plats att ta dit en grävmaskin som förstärker och kanske lägger i några vägtrummor. 

En skogsfastighet skiftar ofta i olika avdelningar och detta skapar möjligheter att altid har några fler färdigplanerade och anmälda avverkningar som man kan bjuda ut. På det sättet skapar du en egen traktbank som du kan bjuda ut vid rätt tillfälle. Exempelvis en post som är avverkningsanmäld, vägarna i gott skick, fältplanerad och med bra bärighet under en blötare period. Då blir intresset större för din post och köparna kan agera snabbt och effektivt.

Att planera ett flöde av virke till industrin under en tjällossning har sina utmaningar och ofta får man ändra planen efter förutsättningarna och får man då möjlighet att lägga bud på en post med rätt drivningsförhållanden är jag säker på att du som skogsägare vinner på det.

Carl Johan Moberg

Marknadschef på Virkesbörsen

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland och Anna Törnfelt, affärsrådgivare på Hushållningssällskapet Gotland svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu