facebooktwittermail d

Många tamdjur dör på järnvägsspåren

Nästan 13 000 tamdjur har dött i olyckor på järnvägen de senaste nio åren, enligt Trafikverket.

1 424 tamdjur om året rapporterades in som påkörda på järnvägen mellan 2012 och 2020.
1 424 tamdjur om året rapporterades in som påkörda på järnvägen mellan 2012 och 2020. FOTO: MOSTPHOTOS

ATL har tidigare rapporterat om det stora antalet viltolyckor i biltrafiken. Under 2019 inrapporterades totalt 64 931 olyckor, 2020 sjönk det till 61 136 inrapporterade viltolyckor, troligen som en effekt av minskat trafikarbete under coronapandemin.

Men en hel del djur stryker också med längs landets järnvägar. Mellan 2012 och 2020 inrapporterades total 53 490 djur påkörda på järnvägen, enligt statistik från Trafikverket som SVT Nyheter Västerbotten tagit del av. Och nästan en fjärdedel, 12 817, av tågolyckorna rörde tamdjur.

De flesta olyckorna mellan tåg och tamdjur gällde renar, som räknas som ett tamdjur, total 9 911 olyckor mellan 2012 och 2020. Men det rapporterades också in 744 olyckor med nötboskap, 73 med hästar, 236 med får och tio med grisar.

Inrapporterade tamdjur påkörda på järnvägen 2012-2020

Ren 9 911

Hund 1 033

Nötboskap 744

Katt 723

Får 236

Häst 73

Höns 47

Get 40

Gris 10

Totalt: 12 817

Källa: Trafikverket/SVT