facebooktwittermail d

Många småbrukare i Albanien överger sina gårdar

24 procent av Albaniens yta är jordbruksmarker och cirka 40 procent av arbetsstyrkan jobbar inom jordbruket. Sektorn bidrar med närmare 18 procent till landets BNP. Det gör det till en av de mest komplexa frågorna i anslutningsförhandlingarna om Albaniens EU-medlemskap.