facebooktwittermail

Många ska tycka till om Skogsutredningen

Skogsutredningen går ut på remiss till drygt 180 instanser. Men många skogsägare saknar representation.

– Det är konstigt att de som främst berörs av utredningen inte tillfrågas, säger Anders Pettersson på Västerbottens Allmänningsförbund.

”I Sverige ska alla tillfrågas men man glömmer de som det verkligen berör”, säger Anders Pettersson.
”I Sverige ska alla tillfrågas men man glömmer de som det verkligen berör”, säger Anders Pettersson. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Nyligen gick den omdebatterade Skogsutredningen ut på remiss för synpunkter. Listan på remissinstanser omfattar drygt 180 olika organisationer och myndigheter, men på listan saknades exempelvis Västerbottens Allmänningsförbund, med cirka 110 000 hektar skog.