facebooktwittermail d

Många saknar bonussystem - Södra ger till alla

Bonusar förekommer inte i skogsägarföreningarna med undantag för Södra. De flesta chefer i mejeribranschen får också klara sig utan bonus.

Norra Skogsägarna, Mellanskog och Skogsägarna Norrskog har inga bonussystem. Södra däremot betalar ut bonus.

Förutsättningen för Södras bonus är att produktionen under året har utvecklats positivt. Södras bonussystem är alltså inte kopplat till resultat.

Södra skiljer sig från Lantmännen genom att samtliga cirka 4 000 anställda omfattas av bonussystemet. Södras maximala bonus är en månadslön, oavsett om den anställde är vd eller skogsarbetare.

2010 betalade Södra ut ungefär en halv månadslön per anställd i bonus.

Saknar bonusar


Norrmejerier och Skånemejerier saknar bonussystem för sina chefer.

Milko hade ett bonusavtal med förre vd:n Eric Gumabon, vilket gav honom 162 000 kronor i bonus. Sedan Eric Gumabon slutade har Milko inte längre bonusavtal med några av sina chefer.

Arla har ett bonusprogram, men av det syns inte ett spår i årsredovisningen för 2010 som skrivs i enlighet med dansk lag.

I Danmark behöver man inte redovisa bonusprogrammen öppet.
Utdelning enligt Arlas bonussystem grundas på övergripande lönsamhet, lönsamhet i affärsområdena och uppfyllelsen av personliga mål.

Avslöjas i juni


Om den svenska delen av Arla har betalat ut bonusar står klart först i juni när 2010 års årsredovisning för Arla Foods AB offentliggörs.

I fjol betalade den svenska delen av Arla ut 171 000 kronor i bonusar till vd och styrelse.

Resultat styr helt


Scan AB, den svenska delen av det i Finland börsnoterade HK Scan, har ett bonussystem. 2010 betalades inte några bonusar ut eftersom resultatmålen inte uppnåddes.

Scan AB:s bonusprogram omfattar ledningsgrupp och ett antal chefer främst på säljsidan, totalt runt 20 personer. De sju i ledningsgruppen kan maximalt få tre månadslöner i bonus, cheferna på nivån under kan få högst en extra månadslön.

- För oss är det fullständigt självklart att inte dela ut bonus om inte resultatmålet uppnås, säger Scan AB:s informationsdirektör Margareta Thorgren. Anna Rosenberg