facebooktwittermail d

Mycket att hålla reda på vid säsongsanställningar

Som arbetsgivare som anställer säsongspersonal finns ett antal saker och bestämmelser som är viktiga att tänka på. Dit hör till exempel företrädesrätt och kontroll av arbetstillstånd. Det skriver ATL:s nya expert på arbetsrätt.

Vi är i färd med att anställa personal inför årets säsong. Vad behöver vi tänka på? Lena

Lantbruk och skogsbruk bedrivs i stor utsträckning utifrån årstidens växlingar med arbetsuppgifter som bara kan utföras under en viss tid av året. För sådana arbetsuppgifter finns den särskilda anställningsformen ”säsongsanställning”. 

Säsongen börjar och slutar av förklarliga skäl vid olika tidpunkter i vårt avlånga land. Oaktat var i landet man befinner sig finns det dock ett antal saker att tänka på inför en säsongsanställning.

Först och främst ska man som arbetsgivare beakta om det finns tidigare arbetstagare med företrädesrätt till återanställning. Har du till exempel säsongsanställda från föregående säsonger som har varit anställda mer än sex månader under de senaste två åren? Då måste du först erbjuda det lediga säsongsarbetet till dessa, innan ni rekryterar utifrån.

Om det visar sig att en säsongsanställd från föregående säsong, som under de senaste två åren varit anställd mer än sammanlagt sex månader, inte kan ges ny säsongsanställning behöver ni lämna besked till denne minst en månad innan den nya säsongen börjar.

Många säsonganställda i Sverige har utländskt medborgarskap. Om ni har tänkt anställa utländsk personal är det viktigt att kontrollera rätten att vistas och arbeta i Sverige innan ni anställer. För EU-medborgare krävs inget arbetstillstånd, men för medborgare från länder utanför EU krävs i de flesta fall arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Här rekommenderar jag att ni läser vidare om vad som krävs just i ert fall på Migrationsverkets hemsida. Om ditt företag är medlem hos Gröna arbetsgivare har vi också en handledning som är ett stöd vid rekrytering av utländsk personal.

Det är viktigt att ni upprättar ett skriftligt anställningsavtal så att det är tydligt för båda er och arbetstagaren vad som gäller avseende anställningsform, anställningstid, lön och övriga villkor. Det minskar risken för tvist på grund av att något blivit oklart.

En anställning gäller även om ni skulle missa att skriva ett anställningsavtal och bara kommit överens muntligen, men det är ni som arbetsgivare som får stå risken för eventuella oklarheter. Om arbetstagaren är medborgare i land utanför EU krävs dock alltid ett skriftligt anställningsavtal för att få arbeta i Sverige.

Ett väl utformat anställningsavtal uppfyller också er lagfästa skyldighet som arbetsgivare att informera arbetstagaren om anställningsvillkoren. Den här informationsskyldigheten har utvidgats den senaste tiden utifrån krav i EU direktiv, och är nu omfattande. Företag som är medlemmar hos Gröna arbetsgivare kan använda sig av våra mallar.

När säsongen är över upphör säsongsanställningen, och arbetet ska upphöra. I anställningsavtalet kan ni med fördel ange när säsongen beräknas vara avslutad, och ni bör sedan tydligt informera arbetstagaren när säsongen är slut. Om det är möjligt, ge beskedet en tid innan, exempelvis en vecka innan säsongens slut.

Lovisa Nellevad

Jurist Gröna Arbetsgivare

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Lovisa Nellevad, jurist med inriktning på arbetsrätt på Gröna arbetsgivare, svarar på frågor om kollektivavtal, anställningskontrakt och andra arbetsrättsliga frågor. Mejla till: arbetsratt@atl.nu

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten