facebooktwittermail d

Det krävs för att köra farligt gods

En felaktigt transporterad dieselbehållare kan kosta stora belopp i böter. Det gäller därför att ha koll på vad som gäller vid transport av farligt gods.