facebooktwittermail

Det krävs för att köra farligt gods

En felaktigt transporterad dieselbehållare kan kosta stora belopp i böter. Det gäller därför att ha koll på vad som gäller vid transport av farligt gods.

Någon fyller på bränsledunkar.
Kör man skogsmaskin är det tillåtet att transportera diesel till den. Under vissa förutsättningar. Gör man fel kan det bli flera tusen kronor i böter. FOTO: MOSTPHOTOS

Transport av farligt gods, till exempel diesel, är omgärdat av en stor mängd regler som det kan vara svårt som enskild entreprenör att hålla koll på. Men konsulten Adiana Tjärnström har för Skogforsks räkning tagit fram en handbok för alla inom skogsbruket som kör farligt gods och/eller farligt avfall: