facebooktwittermail d

Många reaktioner på film om utarmade jordar

På tisdagskvällen sände SVT en film om odlingskultur och utarmade jordar.

FOTO: MOSTPHOTOS

Man tar upp viktiga jordbrukstekniska frågor, men ur en internationell synvinkel och med fokus på internationellt storskaligt jordbruk. Reaktionerna har varit många och innehållet diskuteras friskt, bland annat i sociala medier.

Filmen är uppbyggd av sekvenser med arbetande odlingsmaskiner och dov stråkmusik i bakgrunden, varvat med berättarröst och kommentarer. De som uttalar sig är en blandning av forskare och personer som på olika sätt är kopplade till jordbruksnäringen utomlands och i Sverige.

Forskarna berör en rad aktuella frågor, såsom markpackning, monokultur, mineralgödning, erosion, mikroorganismer, daggmaskar och ettåriga grödor. Man visar döda jordar utan mask eller annat djurliv och utan organiskt material.

– Vi driver inte ett perfekt jordbruk i Sverige och det finns absolut förbättringsområden, men vi sänker generellt inte mullhalten i jorden, säger Göran Bergkvist, Docent i växtodlingslära på SLU, som undervisar och forskar om odlingssystemet och dess samspel med den odlade grödan och gårdens produktionssystem.

Minskande mullhalt är ett stort problem till exempel på prärien i USA samt på slättland i Ryssland och mellanöstern.

– Där har man erosionsproblem. De små jordpartiklarna är känsliga för både vatten och vind och flyger lätt i väg. Särskilt om man lämnar jorden bar ofta. Vi har liknande jordar i Sverige på slättlandet och där måste man arbeta med att motverka erosionen, äger han.

Bland annat arbetar man med parallella grödor för att hålla jorden.

– Fler går också över till att inte plöja traditionellt, utan låter växtmaterialet ligga kvar, säger Göran Bergkvist.

Han tycker att man i stället för skrämselpropaganda borde fokusera mer på ändrat konsumtionsbeteende. Till exempel att vi slutar slänga sådana stora mängder mat.

– Det är självklart att vi måste vara rädda om vår jord och inte bygga hus och vägar på vår bästa jordbruksmark.

Att vi i Sverige skulle vara på väg mot "sista skörden", som filmen heter, ser han inte för troligt.

– Det måste gå lite åt pepparn då och då. Då fattar vi och gör en förändring. Att bara odla raps år efter år till exempel, leder till ökat parasittryck. Med vallväxter i växtföljden och längre intervall mellan andra grödor minskar det, säger Göran Bergkvist.

LÄS MER. Prioritera åkermarken högre

LÄS MER. Många kommuner tappar åkermark

PREMIUM. Karta: Så mycket åkermark har försvunnit i din kommun