facebooktwittermail

Många personer råkar illa ut i trafiken

Antalet dödsolyckor har minskat på vägarna men varje dag skadas 79 personer så svårt att de måste åka till sjukhuset, visar statistiken.

Under fjolåret skadades 28 900 personer så illa i trafiken att de måste föras till akutsjukhus, visar statistik som Transportstyrelsen tagit fram åt TT. Det innebär att det varje dag kom in 79 skadade trafikanter till de större sjukhusens akutmottagning.
2009 var antalet skadade personer ännu högre, 31 200. Det motsvarar 85 skadade per dag och då är inte siffrorna på människor som fick hjälp på en vårdcentral eller annan vårdinrättning medräknade.

Experterna, är enligt TT eniga om att det behövs en ny inriktning på trafiksäkerhetsarbetet som lägger större tonvikt på de oskyddade trafikanterna.
ATL.nu