facebooktwittermail

”Lika mycket vatten på åkrarna som i ån”

Lantbrukarna Lars Nilsson och Malin Holmqvists marker i Gemla utanför Växjö har översvämmats och på sina håll är vattnet över en meter djupt. Nu kan det dröja månader innan vårbruket kommer igång, säger de.

I tisdags berättade ATL om lantbrukaren Håkan Svensson utanför Kivik, som har kommit i gång med vårbruket. Men i andra delar av landet är det fortfarande väldigt blött och kan dröja längre än vanligt innan det går att ta sig ut på fälten.

Bland annat i Gemla, utanför Växjö har många lantbrukare drabbats av översvämningar efter den milda och blöta vintern. Helige å (en del av Mörrumsån) har svämmat över, liksom sjöar runt omkring som har samlat vatten.

– Vallarna räcker inte till, det rinner över och går sönder och flera invallningsområden har svämmat över helt, säger lantbrukaren Lars Nilsson som har skickat in klippet på de översvämmade markerna i området.

Översvämmade marker i Gemla.
Översvämmade marker i Gemla. FOTO: LARS NILSSON.

För honom ser det inte lika illa ut som för grannarna, utan rör sig om några få hektar som står under vatten. Mestadels är det vallen, men också den del spannmål.

Lars Nilsson uppskattar att det sammanlagt i området rör sig om 200-300 hektar som har översvämmats, och det lär dröja minst en och en halv månad innan de kan dra i gång med vårbruket.

Läs mer: Lantbrukare om åkrarna: ”Förfärlig vinter”

En och en halv meter djupt

Grannen Malin Holmquist har skickat in en panoramabild på sina marker där 15-20 hektar står under vatten. Hon är dikobonde och det är mestadels betesmark, men även lite åkermark med vall och spannmål, som är drabbat.

– Det är en och en halv meter djupt på sina ställen, säger hon och berättar att de våren 2018 också drabbades av översvämningar. Tidigare har det blivit upp mot 40-50 centimeter djupt. Men aldrig i de mängder som den här vintern.

Sedan bilden togs har vattenståndet på Malin Holmquists marker blivit så högt att det inte längre går att se staketstolparna som här syns i bild.
Sedan bilden togs har vattenståndet på Malin Holmquists marker blivit så högt att det inte längre går att se staketstolparna som här syns i bild. FOTO: MALIN HOLMQUIST

Hon har ett invallningsföretag tillsammans med en granne där det har blivit ett vallbrott och vattnet har runnit ut över deras marker.

– Det gick hål i skyddsvallen mot ån och nu är det lika mycket vatten i ån som på våra åkrar. Det är samma nivå, säger hon.

Även hennes bror som också bor i området har fått flera hektar översvämmat och runt hans fårhage har det bildats en sjö.

Malin Holmquist.
Malin Holmquist. FOTO: PRIVAT

Läs mer: Höstsådden: Hoppfullt men blött på flera håll

Läs mer: Extremt blöt vinter: ”Inte varit med om tidigare”

Ekonomiska förluster

Malin Holmquist säger att det inte tjänar något till att stressa upp sig eller vara oroad över läget. Som alltid får de förhålla sig till vädret. Men hon betonar att hon själv kanske inte har drabbats lika mycket som andra i området.

– Lite ekonomiskt bortfall blir det såklart med lägre skördar och kostnader i att så om vallar och grödor. Även om jag inte är beroende av höga utfall måste jag ändå ha gräs. Men det är värre för mjölkproducenterna som måste ha hög kvalitet på vallfodret till sina djur, säger Malin Holmquist.

Panoramabild på Malin Holmquists marker.
Panoramabild på Malin Holmquists marker. FOTO: MALIN HOLMQUIST

I vanliga fall brukar vårbruket kunna starta från mitten av april. Men det hyser Malin Holmquist och grannarna inget hopp om, säger hon.

– Man får vara tacksam om vi kommer ut i början eller mitten på maj. Men vattnet måste dessutom pumpas undan nu, det räcker inte att det sjunker ner i ån utan måste pumpas bort, säger hon.

Har du drabbats av översvämningar? Kontakta gärna redaktionen på red@atl.nu

Läs mer: Blötvintern tvingar entreprenörer att sälja maskiner