facebooktwittermail d

Många nya godkända växtskyddsmedel

Kemikalieinspektionen har hittills godkänt 38 växtskyddsmedel vilket är mer än en dubblering jämfört med samma period förra året.

Det handlar bland annat om tolv ogräsmedel, tolv medel mot svampangrepp och sju tillväxtreglerande medel. Under samma period togs även 14 beslut om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för växtskydd.

Totalt fattades beslut om 46 ärenden gällande nya produktgodkännande för växtskyddsmedel. 38 godkändes, ett avslogs och sju drogs tillbaka av sökandena.

Positiv till förändringen

Mats Andersson, på Bayer Crop Science som sitter med i Svenskt Växtskydds styrelse är mycket positiv till den förändring som skett på Kemikalieinspektionen.

– Nu har vi fått en myndighet som fungerar som myndigheterna i de omgivande länderna. Tidigare har det varit helt oacceptabelt med så många års väntan på ett svar på ansökan, säger han.

Kortare handläggningstider

Detta är en viktig förändring för svenska lantbrukare påpekar han. Sedan handläggningstiderna gått ned till mer normala nivåer har Sverige blivit en mer attraktiv marknad för bolagen att ansöka om tillstånd för nya växtskyddsmedel.

Som ATL tidigare skrivit om har kritiken mot Kemikalieinspektionen varit hård. Både LRF och Svenskt Växtskydd har anmält myndigheten till JK för att ha allt för långa handläggningstider.

Förstärkta resurser

Efter kritiken har myndigheten jobbat hårt med att effektivisera arbetet. Förstärkta resurser har också bidragit till att handläggningstiderna förkortas. Detta har lett till att antalet öppna ärenden när det gäller växtskydd har minskat med 29 procent sedan årsskiftet, enligt Kemikalieinspektionen.

LÄS MER: Dubbelt upp för frö- och oljeväxtodlare

LÄS OCKSÅ: Medax Max får klartecken

LÄS OCKSÅ: Nya godkännande gynnar svenska odlare

PREMIUM: Odlar på 200 skiften – ändå brist på foder