facebooktwittermail d

Framtidstron spirar bland mjölkbönder i Västerbotten

De stora, röda, nybyggda ladugårdarna syns överallt i det västerbottniska landskapet. De sprider en bild av framåtanda, entreprenörskap och optimism.

– De visar att det finns en framtidstro, säger Anders Fredriksson, vd för Norrmejerier.