facebooktwittermail

Framtidstron spirar bland mjölkbönder i Västerbotten

De stora, röda, nybyggda ladugårdarna syns överallt i det västerbottniska landskapet. De sprider en bild av framåtanda, entreprenörskap och optimism.

– De visar att det finns en framtidstro, säger Anders Fredriksson, vd för Norrmejerier.

Västerbottensosten står för 15 procent av Norrmejeriers försäljning och ökar i volym med några procent varje år.
Västerbottensosten står för 15 procent av Norrmejeriers försäljning och ökar i volym med några procent varje år. FOTO: JAN LINDMARK

Under 2020 byggdes nya ladugårdar i Västerbotten på löpande band. Att många mjölkbönder väljer att satsa just nu tror Anders Fredriksson beror på att det är generationsväxling på många gårdar. En bra arbetsmiljö är viktigt i dag, inte minst om man vill locka till sig personal.