facebooktwittermail

Många kommuner satsar på ridsporten

En tredjedel av alla kommuner planerar att utveckla befintliga ridanläggningar och en tiondel ska bygga ny ridanläggning, visar en undersökning från Ridskolornas Riksorganisation, RRO.

Enligt enkäten som RRO har låtit genomföra med 103 svenska kommuner säger sig hälften av kommunerna ha mark avsatt för ridverksamhetens behov i sina översiktsplaner.

Riksorganisationen välkomnar alla investeringar och var överraskade över att så många kommuner utifrån svaren verkar se ridskolan som en självklar del i idrotts- och fritidsutbudet.
- Att ridsporten och ridskolor räknas in som en viktig fritidsaktivitet är mycket mer förankrad hos kommunerna än vad man ofta kan tolka, säger Eva Netterberg, vice ordförande RRO till ATL.nu.

I undersökningen framkommer att sex av tio kommuner de senaste sex åren har investerat i utveckling av befintliga ridanläggningar.
- De flesta rubriker man ser handlar om att det inte satsas och att kommunerna inte stöttar. Vi var väldigt positivt överraskade, säger Eva Netterberg.ATL.nu