facebooktwittermail d

Många frågor när jordbruksministrar diskuterade nya miljömål

Tillämpningen på medlemsstatsnivå och huruvida målen matchas av EU-kommissionens coronabudget var heta frågor när EU:s jordbruksministrar diskuterade de nya förslagen för första gången.