facebooktwittermail d

Inget utrymme för nya svinpestersättningar i budgeten

Smittoutbrottet verkar inte hunnit sätta några spår.