facebooktwittermail d

"Man borde plantera mer skog på nerlagd åkermark i Sverige"

Miljarder svenska skattekronor har gått till Lettland sedan landet gick med i EU. "Om svenska skogsbrukare får lite av det i bidrag för röjning och plantering är det inte mer än rätt", säger Bergviks Lettlands-vd Lars-George Hedlund som själv sitter i styrelsen för 20 bolag som planterat med EU-bidrag.

FOTO: BÖRGE NILSSON

Han är svensken som gjort sitt examensarbete om Lettland, lärt sig språket och blivit pionjär för den svenska skogsbranschen i Baltikum.